POŠTOVANI RODITELJI !

Plan preventivnih mera

Rezultati prijemnog ispita za Osnovnu muzičku školu

Detaljne informacije o aktivnostima u školi (raspored javnih časova, sednica, seminara…)

Nacionalni prosvetni savet doneo je Pravilnik o nastavnom planu i programu…

Nacionalni prosvetni savet doneo je Pravilnik o nastavnom planu i programu…

Informator o radu Muzičke škole Davorin Jenko je sačinjen u skladu sa zakonom …

Raspored 2019/2020

Raspored individualne nastave učenici formiraju u dogovoru sa predmetnim nastavnikom prvog radnog dana (2. septembar) u periodu od 9 do 14 časova na svim odeljenjima.

Koncerti povodom Dana škole

U sali Kolerčeve zadužbine, 23. aprila održan je koncert učenika osnovne i srednje škole. Nastupili su solisti, horovi i orkestri škole.

TAKMIČENJA

Događaji

17th Competition

Međunarodno takmičenje Davorin Jenko biće održano u periodu od 1–5. februara 2020. (Klavir solo i Klavir Duo) i od 28. februara – 10. marta 2020. (Duvački instrumenti i Kamerni ansambli). Prijavljivanje za Klavir solo i Klavir duo do 31.12.2019. Prijavljivanje za duvačke instrumente i kamerne ansamble do 31.01.2020.

International Competition Davorin Jenko will take place in Belgrade from February 1st to February 5th 2020 (Piano solo and Piano Duo) and from February 28th to March 10th (Wind/Brass & Chamber). Applications for Piano Solo and Piano Duo until December 31st 2019 Applications for Wind & Chamber until January 31st 2020