Detaljne informacije o aktivnostima u školi (raspored javnih časova, sednica, seminara…)

Nacionalni prosvetni savet doneo je Pravilnik o nastavnom planu i programu…

Nacionalni prosvetni savet doneo je Pravilnik o nastavnom planu i programu…

Informator o radu Mizičke škole Davorin Jenko je sačinjen u skladu sa zakonom …

Raspored 2019/2020

Raspored individualne nastave učenici formiraju u dogovoru sa predmetnim nastavnikom prvog radnog dana (2. septembar) u periodu od 9 do 14 časova na svim odeljenjima.

Koncerti povodom Dana škole

U sali Kolerčeve zadužbine, 23. aprila održan je koncert učenika osnovne i srednje škole. Nastupili su solisti, horovi i orkestri škole.

TAKMIČENJA

Događaji

16th Competition

Međunarodno takmičenje Davorin Jenko biće održano u periodu od 1–5. februara 2019 (Klavir) i od 1–12. marta 2019 (duvački instrumenti i kamerni ansambli).

International Competition Davorin Jenko will take place in Belgrade from 1–5 February 2019 (Piano) and 1–12 March 2019 (Wind/Brass & Chamber).