Detaljne informacije o aktivnostima u školi (raspored javnih časova, sednica, seminara…)

Informator o radu Muzičke škole Davorin Jenko je sačinjen u skladu sa zakonom …

Koncerti povodom Dana škole

U sali Kolerčeve zadužbine, 23. aprila održan je koncert učenika osnovne i srednje škole. Nastupili su solisti, horovi i orkestri škole.

TAKMIČENJA

Događaji

18th Competition

Međunarodno takmičenje Davorin Jenko biće održano 2021. Zbog epidemiološke situacije takmičenje za duvačke instrumente biće održano u decembru 2021. godine. Prijavljivanje za duvačke instrumente do 15.11.2021.

International Competition Davorin Jenko will take place in Belgrade 2021. Because of the pandemic competition for Wind will be held in December 2021. Applications for Wind until November 15th 2021