Žiri Klavir / Klavirski duo

Tatjana Đorđević

Amsal Ganović

Ljiljana Vukelja

Katarina Krpan

Nataša Stoiljković Petrović