Žiri Klavir / Klavirski duo

Amsal Ganović

Tatjana Đorđević

Arsen Čarkić

Ljiljana Vukelja

Nataša Stoiljković Petrović