Srednja škola

OBRAZOVNI PROFILI U SREDNJEM MUZIČKOM OBRAZOVANJU

U našoj školi zastupljeni su sledeći odseci:

  1. Muzički izvođač –  klasična muzika (vokalno-instrumentalni odsek)
    Glavni predmet je INSTRUMENT (violina, viola, violončelo, kontrabas, flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, udaraljke, klavir, harmonika, gitara) ili SOLO PEVANJE.
  2. Muzički saradnik – teoretičar (teoretski odsek)
    Glavni predmet je SOLFEĐO.

NASTAVNI PLANOVI

VOKALNO-INSTRUMENTALNI ODSEK

Obrazovni profil: MUZIČKI IZVOĐAČ – KLASIČNA MUZIKA

TEORETSKI ODSEK

Obrazovni profil: MUZIČKI SARADNIK-TEORETIČAR

 

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

 

 

Raspored časova teoretske i opšteobrazovne nastave u SMŠ

Školski kalendar 2019/2020

Školski program za SMŠ