Regulativa

Informator o radu

Informator o radu Mizičke škole Davorin Jenko je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS” broj: 120/04, 54/07 i 104/09) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni glasnik RS”, broj: 68/2010).

Opšta akta škole

Na osnovu člana 119. stav 1. tačka 1., a u vezi sa članom 99. stav 1. tačka 1) i člana 100. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS “br. 88/2017), Školski odbor MŠ “Davorin Jenko” u Beogradu, na sednici održanoj dana 27. decembra 2017. godine doneo je Statut škole.

Nastavni plan i program SMŠ

Od školske 2012/2013. godine u upotrebi su novi nastavni planovi za srednje škole, za umetničku nastavu …

Novi plan i program OMŠ

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 72/09), Nacionalni prosvetni savet doneo je Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja kojim se utvrđuje novi Nastavni plan i program osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u trajanju od šest, četiri i dve godine…

Izrada školske dokumentacije

Uputstva nisu zvaničan dokument i predstavljaju pomoćno sredstvo namenjeno nastavnicima škole prilikom ažuriranja školske dokumentacije. U prilogu je dato i uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije Ministarstva prosvete i tehološkog razvoja Republike Srbije (avgust 2014).

U tekućoj šk. godini (2012/13) koriste se novi obrasci za svedočanstva: obrasci 18a i 18b u drugom razredu dvogodišnjeg (solo pevanje), obrazac 18a u trećem razredu četvorogodišnjeg osnovnog obrazovanja (duvači). U ostalim završnim razredima (četvrti i šesti) još uvek se koristi obrazac br. 18. Ovo se ne odnosi na baletske škole.