Nabavke

Javna nabavka 2/2015

Predmet javne nabavke: Usluga zakupa sale za redovnu nastavu fizičkog vaspitanja u školskoj 2015/2016 godini

Javna nabavka male vrednosti.

Javna nabavka 1/2015

Predmet javne nabavke: Dobra – Oprema za obrazovanje – Muzički instrumenti.

Javna nabavka male vrednosti.