Детаљне информације о активностима у школи (распоред јавних часова, седница, семинара…)

Информатор о раду Музичке школе Даворин Јенко је сачињен у складу са законом …

Концерти поводом Дана школе

25. април 2023, Сала Београдске филхармоније, у 20 часова

26. април 2023, Сала Дечјег културног центра Београд, у 20 часова

27. април 2023, Италијански институт за културу, у 19 часова

28. април 2023, Кућа краља Петра I, у 18 часова

ТАКМИЧЕЊА

Догађаји

20th Competition

Међународно такмичење Даворин Јенко, за дисциплине дувачких инструмената биће одржано у Београду од 1. до 4. децембра 2022. године за Лимене дувачке инструменте и од 13. до 21. фебруара 2023. године за Дрвене дувачке инструменте. Пријављивање је до 10. новембра 2022. године. за лимене дувачке инструменте, одн. до 20. јануара 2023. године за дрвене дувачке инструменте.
Такмичење за дисциплине Клавир соло и Клавирски дуо, биће одржано у Београду од 14. до 20. марта 2023. године. Пријављивање је до 20.фебруара 2023. године.

The International Competition Davorin Jenko, for wind instrument disciplines will be held in Belgrade from December 1st to December 4th, 2022 for brass instruments and from February 13th to February 21st, 2023 for woodwind instruments. Registration is open until November 10th , 2022. for brass instruments, and until January 20th, 2023 for woodwind instruments.
The competition for Piano solo and Piano duo disciplines, will be held in Belgrade from March 14 to March 20, 2022. Registration is open until February 20th, 2023.