Upis

Prijemni ispiti OMŠ

Prijemni ispiti za upis u prvi razred osnovne muzičke škole obaviće se u dva termina, 11. i 25. maja 2019, na svim lokacijama (videti u delu kontakti), a prijave se podnose u periodu 8. april – 6. maj 2019. Prijavu možete preuzeti na ovoj strani, popuniti na računaru i štampati. Uz prijavu treba podneti kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i dokaz o uplati troškova polaganja prijemnog ispita (primer uplatinice). Prijavu predaje roditelj ili staratelj u matičnoj školi (Miška Kranjca 7, Rakovica). Ispiti se polažu po rasporedu koji će biti objavljen nakon obrade prijava. Kandidati koji polože prijemni ispit, nastavu pohađaju na odeljenju gde je prijemni ispit obavljen.

Upis kandidata obavlja se za sledeće instrumente: gitara, klavir, violina, viola, violončelo, flauta, harmonika (šestogodišnje školovanje, uzrast do 9 godina), truba, klarinet, oboa, fagot, horna, udaraljke, kontrabas (četvorogodišnje školovanje, uzrast do 11 godina), kao i solo pevanje (devojke, 15 godina i starije, muškarci, 18 godina i stariji, dvogodišnje školovanje).

Na prijemnom ispitu proveravaju se muzički sluh (treba otpevati dve dečje pesme), muzičko pamćenje (treba ponoviti melodijski motiv koji odsvira nastavnik) i osećaj za ritam (tapšanjem ili na drugi način ponoviti zadati ritmički motiv). U delu Nastavapronaćićete veliki broj pesmica koje možete otpevati na prijemnom ispitu.

Prijemni ispiti SMŠ

Muzička škola Davorin Jenko upisuje učenike za obrazovne profile muzički izvodjač i muzički saradnik. Prijemni ispiti za upis u prvi razred srednje muzičke škole obaviće se po zvaničnom kalendaru aktivnosti Ministarstva prosvete.

Prijemni zadaci

Primeri zadataka iz solfeđa i teorije muzike na prijemnim ispitima za upis u srednju muzičku školu (TO i vokalano–instrumentalni odsek) sadrže diktat, test iz teorije muzike, pevanje s lista i ritmičko čitanje (parlato).