Takmičenja

Međunarodno takmičenje “Davorin Jenko”

je u proteklih devet godina privuklo pažnju domaće i strane muzičke javnosti svojim profesionalnim, ali otvorenim i fleksibilnim stavom prema muzici, nastojeći da pomiri sukobe u tradicionalnom i modernom pristupu takmičenju među umetnicima svih uzrasta, školske spreme i interesovanja.

Više od 6000 takmičara iz Srbije i inostranstva (Slovenije, Italije, Švajcarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije, Francuske, Ukrajine, Rusije, Bugarske, Slovačke, Mađarske, Crne Gore…) koji su tokom prethodnih godina učestvovali na takmičenju, stručni žiri sastavljen od vrsnih pedagoga i izvođača iz zemlje i inostranstva (Nemačke, Engleske, Kine, Austrije, Rusije, Ukrajine, Slovenije, Španije, Velike Britanije…), gostoprimljivost domaćina i specifičan način nagrađivanja, govore u prilog organizaciji i sadržaju takmičenja. Ideja organizatora od samog početka bila je da takmičenje bude nezaboravan i sadržajan umetnički i društveni doživljaj.

International Competition “Davorin Jenko”

in the last nine years has attracted the attention of both Serbian and foreign musical population with its traditional, yet open attempt to reconcile the clashes between the and flexible attitude towards music and its traditional and modern approach with the appearance of artists of all ages, education and interests.

More than 6000 competitors from Serbia and abroad (Slovenia, Italy, Switzerland, Macedonia, Bosnia, Croatia, Bulgaria, Slovakia, Russia, Austria, France, Ukraine, Hungary, Montenegro and other countries) that took part in the competition during the last five years, the jury of experts made up of distinguished pedagogues and performers from Serbia and abroad (Germany, England, China, Austria, Ukraine, Slovenia, Russia, Spain, Great Britain…), the welcoming attitude of the hosts and the specific manner of awarding speak highly of the organisation and content of this competition. The quality of conditions the organisers provide for the visitors and competitors guarantee a pleasant stay in one of the most beautiful cities in this part of Europe. It was the organisers’ intention from the very beginning to make this competition an unforgettable and comprehensive artistic and social experience.

Official Site