Detaljne informacije o aktivnostima u školi (raspored javnih časova, sednica, seminara…)

Informator o radu Muzičke škole Davorin Jenko je sačinjen u skladu sa zakonom …

Koncerti povodom Dana škole

25. april 2023, Sala Beogradske filharmonije, u 20 časova

26. april 2023, Sala Dečjeg kulturnog centra Beograd, u 20 časova

27. april 2023, Italijanski institut za kulturu, u 19 časova

28. april 2023, Kuća kralja Petra I, u 18 časova

TAKMIČENJA

Događaji

20th Competition

Međunarodno takmičenje Davorin Jenko, za discipline duvačkih instrumenata biće održano u Beogradu od 1. do 4. decembra 2022. godine za Limene duvačke instrumente i od 13. do 21. februara 2023. za Drvene duvačke instrumente. Prijavljivanje je do 10. novembra 2022. godine. za limene duvačke instrumente, odn. do 20. januara 2023. godine za drvene duvačke instrumente.

Takmičenje za discipline Klavir solo i Klavirski duo, biće održano u Beogradu od 14. do 20. marta 2023. godine. Prijavljivanje je do 20.februara 2023. godine.

The International Competition Davorin Jenko, for wind instrument disciplines will be held in Belgrade from December 1st to December 4th, 2022 for brass instruments and from February 13th to February 21st, 2023 for woodwind instruments. Registration is open until November 10th , 2022. for brass instruments, and until January 20th, 2023 for woodwind instruments.
The competition for Piano solo and Piano duo disciplines, will be held in Belgrade from March 14 to March 20, 2023. Registration is open until February 20th, 2023.