nazad napred

♪)) Davorin Jenko upis u školsku 2016/17
OMŠ – raspored polaganja 28/06
SMŠ – kalendar upisa

kalendar aktivnosti ‼

Upis 2016/17

↓ Aktuelno

R aspored polaganja prijemnih ispita za upis u prvi razred OMŠ za 28. maj možete preuzeti → ovde
Rezultati prijemnih ispita biće objavljeni do 20. juna. Više informacija u delu Škola/Upis

Prijemni ispiti za upis u prvi razred SMŠ održavaju se u skladu sa kalendarom Ministarsta prosvete.

Objavljen je plan rada za period MAJ-JUN 2016 → više...

Informator o radu škole (PDF)...

‼ Informator

Koncerti povodom Dana škole

→ Program


Školska 2016/2017

Davorin Jenko upisuje učenike u pripremni razred, osnovnu i srednju muzičku školu. Nastava se održava na pet lokacija...

Raspored
Teoretska nastava

Objavljen je raspored teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj školi. Raspored individualne nastave učenici formiraju u dogovoru sa predmetnim nastavnikom...


Preuzmite raspored...

Raspodela učenika

Raspodela učenika solo pevanjа (OMŠ), kao i raspodela učenika po predmetima u srednjoj školi za školsku 2015/2016...


Preuzmite raspodelu...


13th International Competition

February — March 2016
Belgrade, Serbia

Piano & Wind / Brass Competition
competition.msdjenko.edu.rs

Muzička škola "Davorin Jenko"

Muzička škola "Davorin Jenko" osnovana je 1951. godine, najpre u formi muzičkog tečaja sa nekoliko desetina polaznika, da bi formiranjem novih odeljenja i početkom obavljanja delatnosti srednjeg muzičkog obrazovanja (2000) započeo njen ubrzani razvoj.

Škola danas ima više od 900 učenika i jedna je od najvećih u Srbiji. Nastava se odvija na pet lokacija (od školske 2013/14 godine i u Barajevu), a pored muzičke, učenici pohadjaju i opšteobrazovnu nastavu.

Njena uloga u kulturnom životu Rakovice i grada u celini je značajna. Konstruktivna saradnja sa strukovnim asocijacijama, doprinos organizaciji nacionalnog festivala i takmičenja učenika muzičkih škola, aktivna uloga u poboljšanju pravnog statusa muzičkog obrazovanja, dugogodišnja saradnja sa institucijama i asocijacijama u inostranstvu, čine školu nezamenljivim segmentom u obrazovnom i kulturnom sistemu zemlje. O ovome svedoče mnogobrojna društvena i strukovna priznanja, medju kojima i Oktobarska nagrada, čiji je škola nosilac od 1987. godine. [...]

Informator o radu

Informator o radu Mizičke škole Davorin Jenko je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS" broj: 120/04, 54/07 i 104/09) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik RS", broj: 68/2010).


Preuzmite informator (PDF)...

 Informator o radu

Pomoć u nastavi...

Muzičke igrice koje će vam pomoći da na zabavan način savladate gradivo na predmetima solfeđo i teorija muzike, kao i na samom instrumentu (klavir, truba...).

Za svakog ponešto ♪))

Igre, kvizovi, multimedijalne lekcije, notni papir za vežbanje... Ne možete startovati igricu? Proverite da li adresa na kojoj se nalazite sadrži WWW (www.msdjenko.edu.rs).


Pevajmo!

Poznate pesmice možete iskoristiti za pripremu prijemnog ispita, vežbanje solfeđa ili sviranja na instrumentu. Svaki primer je praćen odgovarajućom notacijom, tekstom i muzičkom ilustracijom...


Notni papir

Podesite izgled notnog papira tako što odaberete vrstu ključa, predznake, oznaku za takt i štampajte jednolinijski ili dvolinijski notni sistem.


Učimo dirke

Igrica za prvake. Vežbaj nazive dirki na klaviru, možda najpre samo belih, a zatim svih dirki sa povisilicama ili snizilacama, abecedom ili solmizacijom.


Note

Vežbaj nazive nota u violinskom i bas ključu. Možeš da podesiš opseg nota koje želiš da naučiš.


Intervali

Prepoznaj sve vrste intervala. Uključi u vežbu umanjene i prekomerne intervale, kao i dvostruke predznake


Trozvuci

Prepoznaj durske, molske, umanjene i prekomerne trozvuke koji su napisani i koje možeš da čujes. Uključi ili isključi obrtaje trozvuka ili predznake u osnovnom tonu...


Tonaliteti

Prepoznaj durske i molske tonalitete u violinskom ili bas ključu.


Truba

Vežbaj hvatove na trubi. Preuzmi mapu hvatova (Trumpet Fingering Chart)‼


Joseph Haydn Quiz

Kviz o životu i delu Jozefa Hajdna – biografija, notni primeri, slušanje muzike... Kao dodatak, testovi sa pitanjima koja se ne pojavljuju u kvizu.


Ukoliko imate problem sa radom Flash dodatka u Firefox-u, pročitajte uputstvo.


Pridružite nam se...

 

 

Pratite rad škole na mrežama Facebook i YouTube

Kontakt informacije

Direktor

Sladjana Šegavčić

(+381 11) 3582.484

direktor@msdjenko.edu.rs


Pošaljite

Pravna služba

Slavica Đorđević

pravnik@msdjenko.edu.rs

(+381 11) 6557.861


Računovodstvo

Biljana Krasić

racunovodstvo@msdjenko.edu.rs

(+381 11) 6557.862


Administracija

Jelena Đelić
Snežana Čučilović

info@msdjenko.edu.rs

(+381 11) 3510.036


Nototeka

Jelena Gudović

nototeka@msdjenko.edu.rs

(+381 62) 8070.946Zbornica

(+381 11) 3582.394

Labudovo Brdo

Gočka 40
(+381 11) 2337.114
(+381 11) 655.7983
labud.jenko@gmail.com


"Ivo Andrić"

Ivana Mičurina 38a
(+381 11) 3582.569
andric.jenko@gmail.com


"Branko Ćopić"

Vidikovački venac 73
(+381 11) 2335.368
copic.jenko@gmail.com


"Barajevo"

Barajevska 7a
(+381 11) 7872.525
barajevo.jenko@gmail.com

PIB: 101994037
Matični broj: 07004052Račun škole
840-1274660-82

Račun za uplate đačkog fonda
840-3963760-78

Račun za donacije
840-4835760-71

Račun za sopstvena sredstva
840-1274666-64