Detaljne informacije o aktivnostima u školi (raspored javnih časova, sednica, seminara…)

Informator o radu Muzičke škole Davorin Jenko je sačinjen u skladu sa zakonom …

Koncerti povodom Dana škole

25. april 2023, Sala Beogradske filharmonije, u 20 časova

26. april 2023, Sala Dečjeg kulturnog centra Beograd, u 20 časova

27. april 2023, Italijanski institut za kulturu, u 19 časova

28. april 2023, Kuća kralja Petra I, u 18 časova

TAKMIČENJA

Događaji

21st Competition

Međunarodno takmičenje Davorin Jenko, za discipline duvačkih instrumenata biće održano u Beogradu od 11. do 18. februara 2024. godine za duvačke instrumente. Prijavljivanje je do 31.12.2023. godine. Takmičenje za discipline Klavir solo i Klavirski duo, biće održano u Beogradu od 15. do 20. marta 2024. godine Prijavljivanje je do 5. februara 2024. godine.

The International Competition Davorin Jenko, for wind instrument disciplines will be held in Belgrade from February 11th to February 18th, 2024. Registration is open until December 31st, 2023.
The competition for Piano solo and Piano duo disciplines, will be held in Belgrade from March 14 to March 20, 2024 . Registration is open until February 5th, 2024.