Vladimir Puškaš

Biografija

Vladimir Puškaš

Vladimir Puškaš . Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stiče u Novom Sadu. Akademske studije završava na FMU u Beogradu, u klasi prof. Ljubiše Petruševskog. Od 1981. -1998.  godine   je solo oboista orkestra opere SNP-a, u Novom Sadu. Od 1998. godine do danas  radi kao profesor oboe na AU . Trenutno je u zvanju vanrednog profesora AU u Novom Sadu.

Od 1981. godine nastupa i kao solista (oboa)  sa Novosadskim kamernim orkestrom, Vojvođanskom filharmonijom, Kamernim sastavom ‘Camerata  Academika’ , Sarajevskom filharmonijom, Subotičkom filharmonijom, Podgoričkom filharmonijom, Niškom filharmonijom i Banjalučkom filharmonijom. 

Član je duvačkog kvinteta ‘Synergija 5’ sa Laurom Levai-Aksin, Nenadom Vasićem, Aleksandrom Tasićem i Žarkom Perišićem.  

Honorarni je član orkestra SNP-a i Vojvođanskih simfoničara , kao solo oboista.  

Profesor je oboe i na Muzičkoj Akademiji u Sarajevu.

Kao pedagog osvajao je više prvih mesta sa svojim studentima  na takmičenjima u Srbiji.