Sava Dimitrov

Biografija

Sava Dimitrov

Sava Dimitrov

Studije klarineta završio je na Nacionalnoj muzičkoj akademiji „Prof. Pančo Vladigerov“ u Sofiji, a potom i specijalističke studije u Parizu. Doktorske studije muzike završio je 2007. godine.

Predaje metodologiju nastave klarineta i drvenih duvačkih instrumenata na Nacionalnoj muzičkoj akademiji i na Nacionalnoj muzičkoj školi „Ljubomir Pipkov“ u Sofiji. Od 2014. godine gostujući je profesor Fakulteta za muzičku umetnost Univerziteta u Skoplјu. Nosilac je diplome Ministarstva odbrane i nauke Bugarske za posebna dostignuća u muzici. Član je žirija na bugarskim i međunarodnim takmičenjima.

Kao solista i kao član ansambla ostvario je brojne nastupe u Bugarskoj, Francuskoj, Italiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Holandiji, Španiji, Portugalu, Grčkoj, Austriji, Slovačkoj i drugim zemlјama. Osnivač je kvarteta klarineta koji je nastupao u Bugarskoj i Nemačkoj. Kao solista nastupa sa Sofijskom filharmonijom, Filharmonijom Bugarskog nacionalnog radija, orkestrom kamerne muzike „Sofijski solisti“, orkestrima „Simfonijeta“ i „Orkestral“. Snima kao solista sa kamernim sastavima na bugarskoj Nacionalnoj televiziji i radiju. Nјegov repertoar obuhvata dela svih epoha i stilova.

Autor je knjiga: Bugarska škola za klarinet (2007) i Način sviranja klarineta, tri Zbirke izabranih i analiziranih etida za klarinet profesora Dimitrova (2012, 2013, 2016).