16. Međunarodno takmičenje

Februar — Mart 2019 Klavir, duvački instrumenti, kamerna muzika

Muzička škola “Davorin Jenko”

Naša muzička škola započela je rad novembra 1951. godine i to kao muzički tečaj sa 50 polaznika. Inicijativa za ovaj poduhvat potekla je od roditelja i tadašnjeg nastavnika muzičkog obrazovanja u VI mešovitoj gimnaziji, Vladimira Dokmanovića. Za realizaciju bila je presudna pomoć inspektora za muziku u Odseku za prosvetu grada Beograda, Božidara Stančića i podrška tadašnjeg predsednika opštine Rakovica, Milana Agbabe. Polaznici tečaja mogli su da pohađaju nastavu harmonike, violine i klavira, a rukovodilac tečaja, Vladimir Dokmanović, držao je nastavu solfeđa. Već decembra 1953. godine ovaj muzički tečaj postao je Niža muzička škola “Davorin Jenko”.

Uprkos skromnim počecima, stalnim promenama sedišta i drugim teškoćama naša muzička škola se širila i privlačila sve veći broj dece Rakovice i susednih opština. Veliki broj izdvojenih odeljenja i učenika (tada oko 800) vremenom je počeo da opterećuje opštinu Rakovica i administrativno i finansijski, te je doneta odluka da se škola podeli i da jedan njen deo počne da radi od 01.09.1979. kao samostalna muzička škola “Petar Konjović” na teritoriji opštine Voždovac.

Muzička škola “Davorin Jenko” nastavila je da se razvija ubrzanim tempom. Matična škola je preseljena iz zgrade u krugu livnice “DMB” u novu zgradu Centra za kulturu Rakovice. Otvorena su i nova odeljenja namenski građena pri osnovnim školama Rakovice:

➢  odeljenje pri OŠ “Ivo Andrić” na Kanarevom brdu;
➢  odeljenje pri OŠ “Branko Ćopić” na Vidikovcu i
➢  odeljenje pri OŠ “14. oktobar” na Labudovom brdu.
➢  odeljenje pri Misionarskom domu u Barajevu

Jedan od najznačajnijih koraka u razvoju škole je početak obavljanja delatnosti srednjeg muzičkog obrazovanja školske 2000/01. godine. Danas naši učenici imaju mogućnost da se dalje stručno usavršavaju na dva odseka:

➢  vokalno – instrumentalnom i
➢  teoretskom.

Naši učenici su osvojili veliki broj nagrada na takmičenjima svih nivoa od opštinskog do međunarodnog. Mnogi od njih opredelili su se za profesionalno bavljenje muzikom.

Muzička škola “Davorin Jenko” dva puta je bila domaćin i organizator Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije:
➢  XXXI u peridu od 01 – 05.04.1987. godine i
➢  XXXIV u periodu od 06 – 09.05.1990. godine.

Za uspešan rad, obrazovanje mladih muzičara i unapređivanje muzičke kulture u ovom kraju, škola je dobila visoko društveno priznanje – Oktobarsku nagradu 14.11.1987. godine. Školi je dodeljena i Plaketa za uspešan rad Opštine Rakovica za 2005. i 2008. godinu.

Škola je od 2004. godine organizator “Međunarodnog takmičenja Davorin Jenko”, takmičenja koje se odvija u dva ciklusa – takmičenje klavira, klavirskih dua i takmičenje solista duvača i kamernih ansambala i kamerne muzike. Tokom više godina realizacije takmičenje okuplja priznate svetske i domaće pedagoge, izvođače i učesnike iz brojnih zemalja sveta postavši jedno od najznačajnijih evropskih kulturnih događaja na šta smo kao škola veoma ponosni. Zahvaljujući kvalitetu organizacije, „Međunarodno takmičenje Davorin Jenko“ od 2008. godine uvršteno je u „Kalendar takmičenja i smotri“ Ministarstva prosvete Republike Srbije kao jedino akreditovano takmičenje u organizaciji škola. Najuspešniji učesnici takmičenja na osnovu postignutih rezultata od svojih država dobijaju značajne nagrade i stipendije. Od 2017. godine ustanovljene su i dve pedagoške nagrade:

➢  „Andreja Preger“, pedagoška nagrada za uspešne akademske profesore,
➢  „Miroslava Lili Petrović“, pedagoška nagrada za uspešne profesore muzičkih škola.

Učenici naše škole nižu mnogobrojne uspehe kako na takmičenjima tako i na javnim nastupima. Koncerti povodom Dana škole uvek su uspešni i dobro posećeni, pružajući svaki put novi tematski sadržaj. Učenici škole učestvovali su u projektima Simfonijskog orkestra mladih, Dečije Beogradske filharmonije i Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije. Od 2017. godine naša škola aktivno učestvuje u većini projekata Međunarodnog orkestra „The European Spirit of Youth Orchestra“. Ostvarujući brojnu saradnju sa domaćim i međunarodnim kulturnim organizacijama ponosni smo što učenici naše škole kroz zajednički rad i učenje sa drugim mladim muzičarima stiču dragoceno iskustvo koje će doprineti dubljem razumevanju muzike, kao i njihovom povezivanju sa drugim mladim ljudima širom sveta koji se uspešno bave muzikom.

Smatramo da su navedeni rezultati naše muzičke škole nesumnjivi dokaz njenog kvaliteta i potvrda da su predan rad, disciplina i zdrav takmičarski duh, vrednosti do kojih smo do sada držali, garancija uspeha.

Škola danas ima više od 900 učenika i jedna je od najvećih u Srbiji.