Ljubiša Jovanović

Biografija

Ljubiša Jovanović

LJUBIŠA JOVANOVIĆ je diplomirao i magistrirao u Beogradu kod prof. Miodraga Azanjca. Usavršavao se u klasi prof. Chiristian-a Larde-a u Parizu gde dobija Diplome Superieur de Concertiste 1983. godine. Nakon toga ostvaruje dugogodišnju saradnju sa Aurele Nicolet-om, jednim od najvećih muzičara i flautskih pedagoga XX veka. Svirao je na svim značajnim festivalima u bivšoj Jugoslaviji, kao i u Francuskoj, Švajcarskoj, Italiji, Austriji, Nemačkoj, Rusiji, Rumuniji, Velikoj Britaniji, Alžiru, Finskoj, Danskoj, Ukrajini, Južnoj Africi, Norveškoj i Argentini. Ljubiša Jovanović je osvojio Prvu nagradu za interpretaciju na Internacionalnoj godišnjoj reviji kompozitora, u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu, 1992. i Beogradu 1998. godine, »Zlatni Beočug« za umetnička dostignuća, 1992. godine, Godišnju nagradu Udruženja muzičkih umetnika Srbije, iste godine, kao i nagradu Beogradskog fonda za kulturu za najbolje koncerte u Beogradu 1987.,1989., 1991. i 1992. god. Dobitnik je Zlatne medalje povodom 75 godina od nastanka Beogradske filharmonije (1998.) i Srebrne medalje Univerziteta umetnosti za dostignuća u unapređenju nastave (2000.), kao i Nagrade Grada Beograda za 2008.&2013. godinu, kao i Svetosavske nagrade za 2009. godinu. Stalni je član Ansambla za novu muziku i tria Anima. Od 2006. godine kontinuirano sarađuje sa pijanistom Aleksandrom Serdarom. Vodio je majstorske kurseve u Nemačkoj, Argentini, Italiji, Ukrajini, Norveškoj, Kini, Južnoj Africi, Rumuniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ljubiša Jovanović je nastupao sa nekim od najvećih flautista današnjice: Aurele Nicolet-om, Irenom Grafenauer, Emmanuel Pahud-om, Michel Debostom, Christian Larde-om. Njegovi snimci nalaze se na više od 50 CD izdanja. Premijerno je izveo tokom više od 30 godina umetničke aktivnosti, više od 80 koncertantnih, solističkih i kamernih kompozicija srpskih autora. Tokom 25 godina radio je kao solo flautista Beogradske opere i baleta (1978-’88), Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd (1988-’89.) i Beogradske filharmonije (1989-2004.). Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je zaposlen od 1994. god., sada u zvanju redovnog profesora flaute. Od 2002. -2009.godine bio je prodekan za umetničko – naučni rad na FMU. Osnivač je i predsednik Profesionalnog ansambla Camerata Serbica. od 2010. godine osniva i vodi ansamble Lola Klasik, a 2013. godine osniva festival BUNT. Ljubiša Jovanović je umetnik “Haynes Artist”, zajedno sa flautistima kao što su Džejms Golvej i Emanuel Paji!