Kristijan Boroš

Biografija

Kristijan Boroš

Kristijan Boroš je rođen 1986. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju muzičku školu »Isidor Bajić« završava  u klasi profesora Pete Đure. Godine 2005. upisuje Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Osnovne studije završava 2009. a master studije 2010. godine u klasi prof. mr Nikole Srdića. Od 2011. godine zaposlen je kao stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. U junu 2013. završava postdiplomske studije u klasi prof. Alojza Brandhofera na Univerzitetu »Mozarteum« u Salcburgu (Austrija). Trenutno je na doktorskim studijama iz klarineta na Akademiji umetnosti u Novom Sadu pod mentorstvom prof. Nikole Srdića.

Tokom školovanja ostvario je zapažene rezultate na takmičenjima i muzičkim festivalima od kojih se izdvajaju Republička takmičenja 2003. i 2005. u Beogradu, kao i takmičenja drvenih duvača u Požarevcu 2004. i 2005. na kojima je osvajao zvanje Lauerata.  Na I međunarodnom takmičenju klarinetista i flautista »Anton Eberst« 2008. godine u Novom Sadu osvaja I nagradu. Na  Međunarodnom takmičenju mladih muzičara »Ohridski biseri« 2011.  osvojio je II nagradu.

Pohađao je majstorske kurseve eminentnih profesora – J. Hlavač (Češka), M. Arinjon (Francuska), M. Bekavac (Slovenija), J. Kotar (Slovenija), Ž. Satmari (Mađarska), B. Kovač (Mađarska), kao i majstorskе kursеve iz kamerne muzike kod profesora Norberta Girlingera (Austrija) i Boštjana Lipovšeka (Slovenija). 

Od Univerziteta u Novom Sadu dobija izuzetnu nagradu za postignut uspeh u školskoj 2005/2006, kao i nagradu za Vrhunske rezultate u umetnosti za školsku 2008/2009. Dobitnik je  stipendije Univerziteta u Ljubljani za letnji semestar školske 2007/2008. godine. Bio je i stipendista Fonda za mlade talente za školsku 2009/2010. godinu.

Pored brojnih solističkih koncerata održanih u zemlji i inostranstvu, ostvario je i zapažene nastupe sa kamernim ansamblima i orkestrima od kojih se posebno ističu: Novosadski duvački kvintet, Hor klarineta Akademije umetnosti, Simfonijski orkestar Akademije umetnosti, Vojvođanski simfonijski orkestar, Beogradska filharmonija, Orkestar Opere Srpskog narodnog pozorišta, Camerata Academica, Orkestar „Orfelin“…