Jasna Marković Vujanović

Biografija

Jasna Marković Vujanović

Jasna Marković Vujanović je rođena u Tuzli 1973. godine, gde je završila osnovnu i srednju muzičku školu. Kao učenica učestvovala je na mnogim takmičenjima na kojima je osvajala brojne visoke republičke i savezne nagrade. 

Nakon pohađanja letnjeg kursa Akademije umetnosti u Novom Sadu,  a na poziv svog budućeg profesora, Marijana Egića, upisuje se na prvu godinu sudija 1990. godine,  sa 17 godina.

Za vreme studija pohađala je kurseve renomiranih flautista (Renata Grajs – Armin, 1992. i 1994. u  Italiji), učestvovala u radu mađarske sekcije flautista u Šopronu, bila  polaznik kursa profesora Petera Lukasa – Grafa,  a nakon studija i kurseva Sofi Šerije, Janoša Balinta, Gergelja Iceša.

U Muzičkoj školi Isidor Bajić zaposlena je od treće godine studija. Potvrda njenih pedagoških rezultata su, pored brojnih nagrada njenih učenika, i višekratni pozivi za rad u velikom broju žirija domaćih i međunarodnih takmičenja: Međunarodni festival flautista u Valjevu,  Republičko takmičenje,  Festival muzičkih škola u Zaječaru, Takmičenje duvača u Lazarevcu, Takmičenje drvenih duvača Požarevcu, Mladi virtuoz u Beogradu, Anton Eberst u Novom Sadu, takmičenje Slavenski u Beogradu, kao i priznanje za najuspešnijeg pedagoga 1995. godine na Takmičenju kamernih sastava u mađarskom gradu Balašađarmatu, kao i na takmičenju  Femus u Subotici, 2016. god. 

Dobitnik je nagrade Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije za dugogodišnje rezultate u radu 2015. godine.

Od oktobra 2006, kada je izabrana za predsednika Vojvođanske stručne komisije za flautu, bila je organizator nekoliko seminara: flautiste Gergelja Iceša, kao i seminara Vikend otvorenih vrata 2007. i 2008. godine, na kome je uzelo učešća preko 20 kolega iz Vojvodine, sa svojim učenicima.  2009/10. šk. godine, seminar Vikend otvorenih vrata postaje akreditovan, uz Janoša Balinta kao gosta predavača. Redovno učestvuje u izradi propozicija za Republičko takmičenje i međunarodno takmičenje Anton Eberst. Od 2018/19. školske godine je i koautor onlajn seminara ”’Muzika uz pomoć računara”, kroz koji je prošlo oko sto nastavnika samo u toku ove školske godine. Koristi se računarom (MS Office, WordPress).

Kao član UG ”Družiciranje”, a kao predavač, učestvuje u radu letnjeg muzičkog kampa na Gučevu, dve godine unazad. 

Njeni učenici osvajaju visoke nagrade i redovno učestvuju na svim relevantnim takmičenjima u zemlji, od samih početaka njene pedagoške karijere sve do današnjih dana.

Sa kamernim ansamblima trio  “Anima” , trio MaesTre i trijom Da kamera, nastupala je na domaćim festivalima.

Rukovodilac je duvačkog odseka u MŠ Isidor Bajić i koordinator internacionalnog projekta Triorka 2, u okviru koga je pripremala naše i strane učenike za orkestarske kampove (i učestvovala u radu istih) u Nemačkoj i Velikoj Britaniji.

Od 2019. godine obavlja dužnost pomoćnika direktora za kulturnu i javnu delatnost Muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, u okviru koje se bavi organizacionim aktivnostima u samoj školi, predstavlja školu u medijima, uređuje stranice na društvenim grupama i ostvaruje saradnju sa institucijama kulture. 

Tečno govori engleski jezik, prevodila je stručnu literaturu sa engleskog jezika. 

Majka je dvoje dece.