Hrvoje Pintarić

Biografija

Hrvoje Pintarić

Hrvoje Pintarić rođen je u Bjelovaru gde je završio osnovnu i srednju muzičku školu. Studije horne nastavlja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gde diplomira  1995 u klasi prof. Stjepana Matetića. Još za vreme studija postaje  član Simfonijskog Duvačkog Orkestra Hrvatske Vojske gde aktivno  radi do jeseni 1996, nakon čega sledi jednogodišnje  usavršavanje u Pragu kod profesora Zdeneka Tylšara.  Od 1997. do 2004. prvi je hornista  Dubrovačkog Simfonijskog Orkestra, s kojim ostvaruje solističke nastupe. Od 2004. živi i radi u Zagrebu kao stalni član orkestra opere Hrvatsko Narodnog Kazališta, uspešno se bavi pedagoškim radom, te je od 2018 godine profesor horne u Muzičkoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Intenzivno se bavi kamernom muzikom, sarađuje na renomiranim Brass festivalima, jedan je od osnivača kamernog festivala Amadeus Fest u Bjelovaru, te kontinuirano koncertira u zemlji i inostranstvu kao solista sa pijanistkinjom Tamarom Jurkić Sviben. U toj saradnji ostvario je više premijera novih muzičkih dela hrvatske muzičke baštine za hornu i klavir (Prohaska, Bobić, Uhlik, Kabiljo, Grubačević). Za australijsku izdavačku kuću Hammering Records snimio je i nova dela austalijskog kompozitora Alana Holija za hornu i klavir kao i za hornu solo. Umetnički je direktor Duvačkog orkestra ZET-a u Zagrebu.