Жири Клавир / Клавирски дуо

Игор Ласко

Наташа Вељковић

Дејан Синадиновић

Наталија Труљ

Милица Васиљевић Бисенић

Душанка Гавриловић

Вилијам Фонг

Данијел Ото