Упис

Пријемни испити ОМШ

Пријемни испити за упис у први разред основне музичке школе обавиће се у два термина, 11. и 25. маја 2019, на свим локацијама (видети у делу контакти), а пријаве се подносе у периоду 8. април – 6. мај 2019. Пријаву можете преузети на овој страни, попунити на рачунару и штампати. Уз пријаву треба поднети копију извода из матичне књиге рођених и доказ о уплати трошкова полагања пријемног испита (пример уплатинице). Пријаву предаје родитељ или старатељ у матичној школи (Мишка Крањца 7, Раковица). Испити се полажу по распореду који ће бити објављен након обраде пријава. Кандидати који положе пријемни испит, наставу похађају на одељењу где је пријемни испит обављен.

Упис кандидата обавља се за следеће инструменте: гитара, клавир, виолина, виола, виолончело, флаута, хармоника (шестогодишње школовање, узраст до 9 година), труба, кларинет, обоа, фагот, хорна, удараљке, контрабас (четворогодишње школовање, узраст до 11 година), као и соло певање (девојке, 15 година и старије, мушкарци, 18 година и старији, двогодишње школовање).

На пријемном испиту проверавају се музички слух (треба отпевати две дечје песме), музичко памћење (треба поновити мелодијски мотив који одсвира наставник) и осећај за ритам (тапшањем или на други начин поновити задати ритмички мотив). У делу Наставапронаћићете велики број песмица које можете отпевати на пријемном испиту.

Пријемни испити СМШ

Музичка школа Даворин Јенко уписује ученике за образовне профиле музички извођач и музички сарадник. Пријемни испити за упис у први разред средње музичке школе обавиће се по званичном календару активности Министарства просвете.

Пријемни задаци

Примери задатака из солфеђа и теорије музике на пријемним испитима за упис у средњу музичку школу (ТО и вокалано–инструментални одсек) садрже диктат, тест из теорије музике, певање с листа и ритмичко читање (парлато).