Средња школа

ОБРАЗОВАНИ ПРОФИЛИ У СРЕДЊЕМ МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ

У нашој школи заступљени су следећи одсеци:

  1. Музички извођач класичнe музикe
    Главни предмет је ИНСТРУМЕНТ (виолина, виола, виолончело, контрабас, флаута, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, удараљке, клавир, хармоника, гитара) или СОЛО ПЕВАЊЕ.
  2. Музички сарадник
    Главни предмет је СОЛФЕЂО.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Образовни профил: МУЗИЧКИ САРАДНИК – Општеобразовни предмети у средњој музичкој школи

ОДСЕК КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

Образовни профил: ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

*Предмет имају само ученици клавира

**Предмет имају сви ученици осим ученика клавира

***Предмет имају само ученици соло певања

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

Образовни профил: Музички сарадник

Распоред часова теоретске и општеобразовне наставе у СМШ

Школски календар 2023/2024

Школски програм за СМШ