Средња школа

ОБРАЗОВАНИ ПРОФИЛИ У СРЕДЊЕМ МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ

У нашој школи заступљени су следећи одсеци:

  1. Музички извођач –  класична музика (вокално-инструментални одсек)
    Главни предмет је ИНСТРУМЕНТ (виолина, виола, виолончело, контрабас, флаута, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, удараљке, клавир, хармоника, гитара) или СОЛО ПЕВАЊЕ.
  2. Музички сарадник – теоретичар (теоретски одсек)
    Главни предмет је СОЛФЕЂО.

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК

Образовни профил: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНА МУЗИКА

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК

Образовни профил: МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Распоред часова теоретске и општеобразовне наставе у СМШ

Школски календар 2019/2020

Школски програм за СМШ