Регулатива

Закони и подзаконска акта

Општа акта школе

План и програм СМШ

План и програм ОМШ

Правилници

Израда школске документације

Упутства нису званичан документ и представљају помоћно средство намењено наставницима школе приликом ажурирања школске документације. У прилогу је дато и упутство о начину израде школске документације Министарства просвете и техолошког развоја Републике Србије (август 2014).

У текућој шк. години (2012/13) користе се нови обрасци за сведочанства: обрасци 18а и 18б у другом разреду двогодишњег (соло певање), образац 18а у трећем разреду четворогодишњег основног образовања (дувачи). У осталим завршним разредима (четврти и шести) још увек се користи образац бр. 18. Ово се не односи на балетске школе.