Припремни разред

Припремни разред  намењен је  деци предшколског и раног школског узраста (од шест до осам година) као врста увода за будуће бављење музиком. 

Часови припремног разреда одржавају се два пута недељно у трајању једног школског часа (45 минута) у вечерњим часовима  на два одељења (Матична школа – Раковица и издвојено одељење 14. Октобар – Лабудово брдо).

Наши најмлађи полазници немају пријемни испит приликом уписа у припремни разред,  али се претпоставља да поседују  музичке предиспозиције за бављење музиком.  На самом крају школске године ученици полажу пријемни испит за упис у Основну музичку школу.

Наставним програмом припремног разреда предвиђено је развијање ученикових музичких способности, односно развијање свих компонената музикалности: развијање слуха израженог кроз музичку репродукцију, развијање ритмичких способности, ширење обима и обликовање гласа, навикавање на групно музицирање, увођење у музичку писменост. Такође, наши најмлађи ученици се упознају и са музичким инструментима и начинима музицирања на њима. 

Жеља нам је да развијамо и негујемо љубав према класичној музици и да је на што лепши и креативнији начин приближимо најмлађим узрастима у циљу подизања музичке свести и културе уопште.