Основна школа

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Одсек за класичну музику

У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања у нашој школи изучавају се следећи инструменти: виолина, виола,
виолончело, гитара, клавир, хармоника, флаута, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба и удараљке.
У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се: соло певање и контрабас.
Поред наставе инструмента, односно певања, на Одсеку за класичну музику изучавају се: солфеђо, теорија музике, оркестар, хор,
камерна музика и упоредни клавир.

 

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – ШЕСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Први циклус

Други циклус

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

Фонд часова

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

Инструмент

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

Теорија музике

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

33

Оркестар, хор, камерна музика

-

-

-

-

-

-

2

70

2

70

2

66

СВЕГА

4

140

4

140

4

140

6

120

6

120

7

231

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Први циклус

Други циклус

I разред

II разред

III разред

IV разред

Фонд часова

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

Соло певање

2

70

2

70

2

70

2

66

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

66

Теорија музике

-

-

-

-

-

-

1

33

Упоредни клавир

1

35

1

35

1

35

1

33

СВЕГА

5

175

5

175

5

175

6

198

Распоред часова

За ученике основне музичке школе објављен је распоред теоретске наставе која се одржава у матичној школи и на свим осталим одељењима.

Распоред индивидуалне наставе ученици формирају у договору са предметним наставником првог радног дана (2. септембар), у периоду од 9 до 14 часова.

Школски календар 2023/2024

Школски програм за ОМШ