16. Међународно такмичење

Фебруар — Март 2019 Клавир, дувачки инструменти, камерна музика

Музичка школa

Музичка школа „Даворин Јенко“ основана је 1951. године, најпре у форми музичког течаја са неколико десетина полазника, да би формирањем нових одељења и почетком обављања делатности средњег музичког образовања (2000) започео њен убрзани развој.

Школа данас има више од 900 ученика и једна је од највећих у Србији. Настава се одвија на пет локација (од школске 2013/14 године и у Барајеву), а поред музичке, ученици похадјају и општеобразовну наставу.

Нјена улога у културном животу Раковице и града у целини је значајна. Конструктивна сарадња са струковним асоцијацијама, допринос организацији националног фестивала и такмичења ученика музичких школа, активна улога у побољшању правног статуса музичког образовања, дугогодишња сарадња са институцијама и асоцијацијама у иностранству, чине школу незаменљивим сегментом у образовном и културном систему земље. О овоме сведоче многобројна друштвена и струковна признања, медју којима и Октобарска награда, чији је школа носилац од 1987. године.

Информатор о раду

Информатор о раду Мизичке школе Даворин Јенко је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број: 68/2010).