За наставнике

Календар активности

Детаљне информације о активностима у школи (распоред јавних часова, седница, семинара,…)

Распоред aктивности зa мај-jун 2021.

Израда школске документације

Упутства нису званичан документ и представљају помоћно средство намењено наставницима школе приликом ажурирања школске документације. У прилогу је дато и упутство о начину израде школске документације Министарства просвете и техолошког развоја Републике Србије (август 2014).

Обрасци за годишњи план

Обрасци за планирање образовног плана за индивидуалну и групну наставу…

Каталог ЗУОВ

Завод за унапређивање образовања и васпитања објавио је Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за две школске године, 2014/2015 и 2015/2016.