Набавке

Јавна набавка 2/2015

Предмет јавне набавке: Услуга закупа сале за редовну наставу физичког васпитања у школској 2015/2016 години

Јавна набавка мале вредности.

Јавна набавка 1/2015

Предмет јавне набавке: Добра – Опрема за образовање – Музички инструменти.

Јавна набавка мале вредности.