Контакт информације

Локације

Директор

Слађана Шегавчић

direktor.jenko@gmail.com

Педагог

Психолог

Контакт форма

* обавезан податак
* обавезан податак
* обавезан податак

Правна служба

Милица Мишић
pravnik@msdjenko.edu.rs
(+381 11) 6557861

Рачуноводство

Биљана Красић
racunovodstvo@msdjenko.edu.rs
(+381 11) 6557862

Администрација

Јасна Лучић
Јелена Ђелић
info@msdjenko.edu.rs
(+381 11) 3510036

Нототека

Катарина Симоновић
Наташа Крстић
nototeka@msdjenko.edu.rs
(+381 62) 8070946

Зборница

(+381 11) 3582394