Ванредни ученици

Календар активности

РОКОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СУ ФЕБРУАР, АПРИЛ, ЈУН, АВГУСТ, ОКТОБАР, ДЕЦЕМБАР

* ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ ДО 5ог У МЕСЕЦУ КОЈИ ПРЕДХОДИ РОКУ ЗА ПОЛАГАЊЕ

* УЗ ПРИЈАВУ ИСПИТА, ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:

  1. МОЛБУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВАНРЕДНИХ ИСПИТА СА ТАЧНО НАВЕДЕНИМ ПОДАЦИМА О УЧЕНИКУ И ИСПИТИМА КОЈЕ ЖЕЛИ ДА ПОЛАЖЕ
  2. ДОКАЗ О УПЛАТИ

Подаци за уплату школарине и испита за ванредне ученике 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7

Рачун: 840-1274666-64

Сврха: Уплата уписа/обнове године/испита