Božidar Kovačič

Biografija

Božidar Kovačič

Božidar Kovačič je rođen 31.3.1955 godine u mestu Poljčane, Republika Slovenija. Pohađao je osnovnu školu a kasnije srednju Muzičku školu u Mariboru. Uspešno je završio Muzičku akademiju u Ljubljani, 1979 godine i to na departmanu gudači-pravac kontrabas u klasi prof. Luciano Bole-a. Iste godine se zaposlio u stalni radni odnos u Maribor opera orkestar, sa kojim je sarađivao još i tokom studija, kao lider grupe. Božidar Kovačič je jedan od osnivača to jest obnovitelja Mariborske Filharmonije i njen dugogodišnji predsednik. Učestvovao je na Internacionalnom  festivalu Muzički septembar, Festival Maribor, i pored ostalih, svirao sa svetski poznatim muzičarima kao što su : Radovan Vlatkovič, Irena Grafenauer, Dag Jensen, Miloš Mlejnik, Albrecht Meyer, Arvid Engegard, Louise Pelleren, Clara Dent, Mate Bekavac, Goran Košuta, Richard Tognetti, Satu Vanska. Kao solista i član orkestra, svirao je i obišao različite zemlje Evrope i sveta (Češka Republika, Austrija, Engleska, Nemačka, Italija, Tajvan, Japan). 

U srednjoj muzičkoj školi u Mariboru predavao je bas honorarno od 1980 godine do 1991 godine, a od 2001 godine je pored opere redovno je zaposlen na muzičkom konzervatorijumu u Mariboru kao profesor kontrabas u umetničkoj gimnaziji. Neki od njegovih studenata uspešno su nastavili studije i takođe diplomirali na muzičkoj akademiji u  Ljubljani.