Amsal Ganović

Biografija

Amsal Ganović

Amsal Ganović, rođen u porodici muzičara i umetnika, klavir počinje da uči sa četiri godine. Završava Osnovnu muzičku školu “Mladen Pozajić” u Sarajevu kao đak generacije, sa velikim brojem nagrada i koncerata. Uporedo upisuje i završava Srednju muzičku školu i Srednju školu primenjenih umetnosti u Sarajevu, sa zapaženim rezultatima, nagradama, izložbama i koncertima, te nastavlja dalje obrazovanje na obe Akademije umetnosti. (Muzičkoj i Likovnoj)

Diplomske i magistarske studije završio je sa najvišim ocenama u klasama prof. Jokut Mihailović i prof. Irine Skerl. Tokom studija učestvovao je na velikom broju koncerata, manifestacija i takmičenja, ostvario zapažene rezultate i nagrade, kao i stipendiju za odlazak na trogodišnje postdiplomske studije na HNUST Univezitetu u Kini (Ksiangtan, Hunan), koju odbija zbog ostanka u svojoj zemlji. Aktivno i pasivno se usavršavao kod prof. M. Suka, H. Haasa, K. Gekića, R. Kinke, B. Gorunović i drugih. U stalnoj potrazi za novim znanjima u toku je priprema za doktorske studije.

Pedagošku karijeru započeo je odmah po završetku studija, 2013. godine u Mostaru u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi. U trogodišnjem periodu rada njegovi učenici postižu zapažene rezultate i uspešno nastavljaju školovanje na Muzičkoj akademiji. Pored pedagoškog rada aktivno učestvuje u javnim nastupima sa učenicima i kao pijanista. Od 2016. godine rad nastavlja u OMŠ Ilidža (Sarajevo), gde je do sada sa učenicima ostvario preko pedeset međunarodnih nagrada, od toga nekoliko laureata, zlatnih medalja i apsolutnih pobeda. 

Aktivno učestvuje na koncertu posvećenom obeležavanju 135 godina od rođenja slavnog mađarskog kompozitora Zoltana Kodalja, pod pokroviteljstvom Ambasade Mađarske u Sarajevu. 

Obavlja poslove rukovodioca klavirskog odseka. Organizator je više majstorskih kurseva i koncerata, a 2017/18. i 2018/19. godine dobija posebna priznanja za rad kao najuspešniji profesor OMŠ Ilidža.

Godine 2019. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dodelilo mu je priznanje “Nastavnik godine”.