Kalendar obrazovno-vaspitnog rada 2017/2018

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2018. godinu je objavljen u "Službenom glasniku RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2017 (preuzmite izvod).

   
03. januar 2018 — 8. januar 2018 Zimski raspust (1. deo)
01. februar 2018 — 09. februar 2018 Zimski raspust (2. deo)
02. april 2018 — 09. april 2018 Prolećni raspust
31. maj 2018 Završetak drugog polugodišta za maturante
14. jun 2018 Završetak drugog polugodišta za ostale učenike

 

Raspored teoretske nastave 2017/18

Objavljen je raspored teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj školi, kao i raspored opšteobrazovne nastave u srednjoj školi, sa izvodom iz kalendara obrazovno-vaspitnog rada za 2017/18. Raspored individualne nastave učenici formiraju u dogovoru sa predmetnim nastavnikom prvog nastavnog dana (petak, 1. septembar), u periodu od 10 do 14 časova...


Preuzmite rasporede...

Raspodela učenika

Preuzmite raspodelu učenika po predmetima u srednjoj školi za školsku 2017/2018...


Preuzmite raspodelu...

Prijemni zadaci

Primeri zadataka iz solfeđa i teorije muzike na prijemnim ispitima za upis u srednju muzičku školu (TO i vokalano–instrumentalni odsek) sadrže diktat, test iz teorije muzike, pevanje s lista i ritmičko čitanje (parlato).


Preuzmite zadatake...

‼ prijemni zadaci (PDF)