Informator o radu

Informator o radu Mizičke škole Davorin Jenko je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS" broj: 120/04, 54/07 i 104/09) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik RS", broj: 68/2010).


Preuzmite informator...

‼ Pravna akta škole (PDF, 1.3 mb)

Pravna akta škole

U upotrebi su novi zakoni o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik RS 72/2009, 52/2011 i 55/2013), o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 55/2013), koje možete preuzeti ovde .

U skladu sa navedenim zakonima, usaglašeni su statut, organizacija i način rada škole, kako je navedeno u dokumentima koje možete preuzeti u nastavku.


Preuzmite akta...

‼ Pravna akta škole (PDF, 1.3 mb)

Novi nastavni plan i program SMŠ

Od školske 2012/2013. godine u upotrebi su novi nastavni planovi za srednje škole, za umetničku nastavu ...


Preuzmite kopije...

‼ Novi nastavni plan i program (PDF)

Nastavni plan i program OMŠ

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 72/09), Nacionalni prosvetni savet doneo je Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja kojim se utvrđuje novi Nastavni plan i program osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u trajanju od šest, četiri i dve godine...


Preuzmite kopiju...

‼ Novi nastavni plan i program (PDF)

Izrada školske dokumentacije

Uputstva nisu zvaničan dokument i predstavljaju pomoćno sredstvo namenjeno nastavnicima škole prilikom ažuriranja školske dokumentacije. U prilogu je dato i uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije Ministarstva prosvete i tehološkog razvoja Republike Srbije (avgust 2014).

U tekućoj šk. godini (2012/13) koriste se novi obrasci za svedočanstva: obrasci 18a i 18b u drugom razredu dvogodišnjeg (solo pevanje), obrazac 18a u trećem razredu četvorogodišnjeg osnovnog obrazovanja (duvači). U ostalim završnim razredima (četvrti i šesti) još uvek se koristi obrazac br. 18. Ovo se ne odnosi na baletske škole.


Preuzmite uputstva...

 Dnevnici, Knjiga evidencije

 Matična knjiga OMŠ

 Matična knjiga SMŠ

 Zapisnici

 Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije